• Kompentasorer / metallslang

Kompensatorer och metallslang till pumpar och ventiler

Gummikompensatorer 

Kompensatorer används när man har problem med stomljud ihop med pumpar och ventiler.

De dämpar rörelser och underlättar montage. Våra standardkompensatorer klarar de vanligast förekommande medierna och finns lagerlagda. Vi behov finns även andra gummikvaliteter, flänsstandarder och flänsmaterial att tillgå.

Metallslang

Erasmis standardmetallslangar används till applikationer med temperatur -250 – +700 °C.

De tar upp vibrationer och termisk expansion. Slangarna underlättar montage och är helt diffusionstäta, dvs de släpper inte igenom vare sig vätskor eller gaser.

De klarar aggressiva media såsom alkalier. Vid högre temperaturer och för bättre korrosionsskydd finns andra material att tillgå.